OECD, Özerk Toplulukların vergi gelirlerinin halihazırda federal eyaletlerin vergi gelirlerini aştığını ortaya koyuyor

İspanyol özerkliklerinin aldığı vergi tahsilatı, ulusal GSYİH’nın %5,9’una eşdeğer olup, büyük federal eyaletlerin bölgesel birimleri tarafından elde edilen %5,8’in üzerindedir. Kuruluş, İspanya’daki mali baskının 2022’de…

TC sözcüsü zenginlere uygulanan verginin özerk toplulukların yetkilerini ihlal ettiğini reddediyor

Büyük Servetlere İlişkin Dayanışma Vergisinin onaylanması, Madrid Topluluğu’nun vergi transfer rejimini değiştirmedi ne de herhangi bir yetkinin uygunsuz bir şekilde işgalini temsil etmiyordu Madrid Topluluğu…