OECD, Özerk Toplulukların vergi gelirlerinin halihazırda federal eyaletlerin vergi gelirlerini aştığını ortaya koyuyor

İspanyol özerkliklerinin aldığı vergi tahsilatı, ulusal GSYİH’nın %5,9’una eşdeğer olup, büyük federal eyaletlerin bölgesel birimleri tarafından elde edilen %5,8’in üzerindedir. Kuruluş, İspanya’daki mali baskının 2022’de…

OECD, Hükümetin 2024’ün ilk yarısında gaz ve elektrik faturalarındaki indirimli KDV’yi sürdüreceğini varsayıyor

İspanya hakkındaki son raporunda, gıda ve enerji üzerindeki vergi kesintilerinin önümüzdeki Aralık ayında enflasyonla mücadeleye yönelik tedbirlerin genel olarak geri çekilmesini önleyeceğine dair güvence veriyor…

OECD, büyük kurumsal devlerin iki trilyon kârının %15’ten daha düşük oranlarda vergilendirildiğini ortaya koyuyor

Çokuluslu şirketlerin artık vergi faturalarını azaltmak için karlarını cennetlerde saklamalarına gerek yok ve bu tasarrufların yarısından fazlası standart vergi rejimlerine sahip ülkelerde elde ediliyor. Büyük…