OECD, Özerk Toplulukların vergi gelirlerinin halihazırda federal eyaletlerin vergi gelirlerini aştığını ortaya koyuyor

İspanyol özerkliklerinin aldığı vergi tahsilatı, ulusal GSYİH’nın %5,9’una eşdeğer olup, büyük federal eyaletlerin bölgesel birimleri tarafından elde edilen %5,8’in üzerindedir. Kuruluş, İspanya’daki mali baskının 2022’de…

OECD, büyük kurumsal devlerin iki trilyon kârının %15’ten daha düşük oranlarda vergilendirildiğini ortaya koyuyor

Çokuluslu şirketlerin artık vergi faturalarını azaltmak için karlarını cennetlerde saklamalarına gerek yok ve bu tasarrufların yarısından fazlası standart vergi rejimlerine sahip ülkelerde elde ediliyor. Büyük…