AB, İspanya’yı kamu hesaplarını düzene koymak için iki yıl içinde 6.000 milyonu ayarlaması gerektiği konusunda uyardı

Komisyon Hükümet ile aynı fikirde değil ve enflasyonla mücadele yardımının geri çekilmesinin bütçe açığını %3’ün altına indirmeye yetmeyeceği sonucuna varıyor Mali uyum planının yokluğunda kamu…

Politik işsizlik, GSYİH’nın %113’ü seviyesindeki kamu borcu ile risk priminin hayaletini harekete geçiriyor

ie’ye göre 2024 Genel Bütçelerinin onaylanmasındaki gecikme, açığı kapatmak için mali uyum kurallarının dahil edilmesini engelleyecektir. Belirsizlik aynı zamanda iş yatırımlarına zarar verebilir ve iş…