OECD, büyük kurumsal devlerin iki trilyon kârının %15’ten daha düşük oranlarda vergilendirildiğini ortaya koyuyor

Çokuluslu şirketlerin artık vergi faturalarını azaltmak için karlarını cennetlerde saklamalarına gerek yok ve bu tasarrufların yarısından fazlası standart vergi rejimlerine sahip ülkelerde elde ediliyor. Büyük…

AB, İspanya’yı kamu hesaplarını düzene koymak için iki yıl içinde 6.000 milyonu ayarlaması gerektiği konusunda uyardı

Komisyon Hükümet ile aynı fikirde değil ve enflasyonla mücadele yardımının geri çekilmesinin bütçe açığını %3’ün altına indirmeye yetmeyeceği sonucuna varıyor Mali uyum planının yokluğunda kamu…