“Avrupa fonlarının KOBİ’lerin ilerlemesini sağlamak için kullanılmasını teşvik ediyoruz”

Yeni Nesil AB Fonlarından 30.000 KOBİ’ye, serbest meslek sahibi işçiye ve girişimciye 4.000 milyon Euro’dan fazla “enjekte etme” garantisiyle, 18 garantiyi bir araya getiren bir dernek olan SGR-CESGAR’ın başkanı. İspanya’da faaliyet gösteren şirketler (SGR), bu kuruluşların çalışmalarının “ekonomik zorluklar bağlamında” “önemli” olduğunu vurguluyor ve bunların arasında krediye erişimi “engelleyen” “yüksek faiz oranlarını” da belirtiyor. Bu nedenle, “bugün, her zamankinden daha fazla” 18 SGR’nin hedefi, “uygulanabilir bir projesi olan hiçbir şirketin finansmana erişimi olmayan kalmamasıdır.” José Pedro Salcedo Herce, 2023’teki “güçlü faaliyetin” ardından, SGR’nin çalışmasının önümüzdeki yıl özellikle enerji krizinden ve enerji üretimindeki artıştan “etkilenmeye devam eden” küçük firmalara yardımcı olmak için “yoğunlaşacağını” düşünüyor. KOBİ’ler ve serbest meslek sahipleri için “ana aktörler” olarak “İspanya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkımızı güçlendireceğimiz” hammadde maliyeti.

– Yeni Nesil AB Fonlarının KOBİ’lere ve serbest meslek sahiplerine aktarılmasında SGR’lerin rolü nedir?

–Garanti toplulukları, Yeni Nesil AB Fonlarının küçük ve orta ölçekli işletmelere yönlendirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Ulusal garanti sistemi tarafından 2021-2023 döneminde, özellikle dijitalleşme ve sürdürülebilirlik projelerine tahsis edilen bu fonlardan 30.000 KOBİ’ye ve serbest meslek sahibine 4.000 milyon Euro enjekte edildi. Bu ödeme, CERSA’nın (Companía Española de Reafianzamiento, SME, SA) İspanya Hükümeti’nin Kurtarma, Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı (PRTR) kapsamındaki güvencesinin güçlendirilmesi sayesinde mümkün olmuştur. Finansmana ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekliyoruz. Garantilerin yarıdan fazlasının yatırım projelerini finanse etmek için kullanıldığını, %40’ının ise şirketlerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını belirtmekte fayda var. Faaliyetimizle Avrupa fonlarının kullanılmasına ve KOBİ’lerin işlerini sürdürebilmeleri için onlara ulaşmasına yardımcı olabileceğimizi gösteriyoruz.

«Bugün, 18 SGR’nin hedefi her zamankinden daha fazla, finansmana erişimi olmayan hiçbir projenin kalmamasıdır»

–İyileşme, Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı fonlarının Endüstriyel Girişimcilik Destek Programına yönlendirilmesinde de önemli bir rol oynuyorsunuz. Ne ölçüde?

–PRTR’den de fonların bir kısmını alan Endüstriyel Girişimciliği Destekleme Planı (PAEI), sanayi sektöründeki küçük ve orta ölçekli şirketler için en önemli finansman programlarından biri haline geldi. Üretim maliyetlerinin artması ve yüksek faizler nedeniyle krediye erişimde yaşanan zorluklarla birlikte sektör de krizden en çok etkilenen sektörlerden biri oluyor. Sanayi Bakanlığımız, ulusal garanti sistemimiz ve ülkemizin ana mali kuruluşları tarafından desteklenen bu program, yeni sanayi kuruluşlarının oluşmasına, KOBİ’lerin bu sektördeki büyümesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyor. Garanti şirketleri, lansmanlarından bu yana sanayi sektöründeki 1.872 KOBİ’ye 527 milyon Euro aktardı. Cesgar’dan, ekonomimizin gelişimi için hayati önem taşıyan bu şirketlerin büyümesini teşvik etmeye devam etmek amacıyla Bakanlıktan bu programa tahsis edilen fonları artırmasını talep ettik.

–İspanya ekonomisinin anahtarı olan KOBİ’lere ve serbest meslek sahibi kişilere verdiği desteğin altını çiziyor. Şu anda faiz oranlarının sürekli arttığı, giderek karmaşıklaşan bir piyasada krediye erişim sağlamaları için bir ‘cankurtaran halatı’ mısınız?

–Elbette, KOBİ’lerin şu anda yaşadığı ekonomik zorluklar bağlamında, çoğu durumda bu şirketlerin krediye erişimini engelleyen yüksek faiz oranlarıyla birlikte çalışmamız temel önem taşıyor. Zaten KOBİ Finansmanı Raporumuzun son sayısında, finansmana erişimdeki en önemli engelin, talep edilen garantilerin olmayışından (%18,2) ziyade, finansman (%30,9) olduğu belirtilmişti. Aynı şekilde garantiye veya kefalete ihtiyaç duyan şirketlerin yüzdesi de bir önceki edisyona göre artış gösterdi. Bugün 18 garanti şirketinin hedefi, kredi maliyetlerinin artması nedeniyle, projesi olan hiçbir şirketin finansmana erişimden mahrum kalmamasını sağlamak.

– 2023 son dönemine girerken bu yılı garanti şirketleri açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

– NextGen Fonlarının kanalize edilmesi ve KOBİ’lerin finansman talebinde bulunurken şartlar ve faiz oranları açısından daha iyi koşullar elde etmek için giderek daha fazla bize gelmeleri göz önüne alındığında, bu yıl 18 SGR için güçlü faaliyetlerden biri oldu. Ocak-Ekim 2023 arasında SGR, ülke genelinde KOBİ’lere ve serbest meslek sahiplerine 19.253 resmi garanti aracılığıyla 2.066 milyon Euro enjekte etti; bu, yılın aynı dönemine kıyasla sağlanan miktarda %13’lük bir artışı temsil ediyor. . Sonuç olarak, 18 SGR tarafından sağlanan finansman halihazırda 7,519 milyon Euro (yaşam riski) değerinde aktif kredi ve krediye sahip olan ve 970,137 işin sürdürülmesine katkıda bulunan 175,000’den fazla KOBİ’ye, serbest meslek sahibi işçiye ve girişimciye fayda sağlamaktadır.

– Peki 2024 nasıl yaklaşıyor?

– 2024 yılına bakıldığında, enerji krizi ve hammadde maliyetlerindeki artışın yanı sıra finansmana erişimde yaşanan zorluklardan etkilenmeye devam eden küçük ve orta ölçekli şirketleri desteklemeye devam etmek için garanti şirketlerinin çalışmaları yoğunlaşacak. Yüksek faiz oranları nedeniyle. CERSA’nın yeniden garanti altına alınmasının temel desteğine güvenmeye devam etmemiz gereken garantilerin resmileştirilmesinde büyüme çizgisini sürdürmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda, ulusal garanti sistemine tahsis edilen fonları CERSA’ya 630 milyon avro daha enjekte ederek genişletmeyi planlayan ve finansmanın en azından, 30.000 küçük ve orta ölçekli işletmeye daha. Endüstriyel Girişimciliği Destekleme Programına tahsis edilen fonların genişletilmesi de, SGR’nin bu sektörün faaliyetlerini teşvik etmeye devam edebilmesi ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin politikası doğrultusunda ekonomideki ağırlığını artırabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Kısacası, KOBİ’ler ve serbest meslek sahipleri için kilit bir temsilci olmaya devam etmek ve İspanya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkımızı güçlendirmek istiyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir